MAP

PRICE LIST

CAR PARK AT THERESIAN GATE IN OLOMOUC
PRICE LIST VALID FROM 2.7.2017
THE BELOW PRICES INCLUDE 21% VAT
(Car park opening hours 0
00 – 2400)
 
Every commenced hour of parking MON-SUN   CZK 25
Daytime parking MON-SUN Vehicle parking period
8 – 12 hours
CZK 150
One-day parking MON-SUN Vehicle parking period
12 – 24 hours
CZK 240
Monthly parking January – December   CZK 1500

CENÍK

PARKOVIŠTĚ U TEREZSKÉ BRÁNY
CENÍK PLATNÝ OD 2. 7. 2017
UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH 21%
(Provozní doba parkoviště 000 – 2400)

Každá započatá hodina parkování PO-NE   25 Kč
Denní parkování PO-NE doba stání vozidla
8 – 12 Hod
150 Kč
Jednodenní parkování PO-NE doba stání vozidla
12 24 Hod
240 Kč
Měsíční parkování Leden – Prosinec   1500 Kč

Přijímáme platby platebními kartami:

PHOTOGALLERY

The car park just AFTER completion of the reconstruction

The car park just BEFORE completion of the reconstruction

Extensive reconstruction of the car park

CAR PARK AT THERESIAN GATE IN OLOMOUC
PRICE LIST VALID FROM 31.10.2022
THE BELOW PRICES INCLUDE 21% VAT
(Car park opening hours 0
00 – 2400)
 
Every commenced hour of parking MON-SUN   CZK 40
Daytime parking MON-SUN Vehicle parking period
8 – 12 hours
CZK 190
One-day parking MON-SUN Vehicle parking period
12 – 24 hours
CZK 280
Monthly parking January – December   CZK 2000

We accept VISA / Mastercard payments.

PRICE LIST

CAR PARK AT THERESIAN GATE IN OLOMOUC
PRICE LIST VALID FROM 2.7.2017
THE BELOW PRICES INCLUDE 21% VAT
(Car park opening hours 0
00 – 2400)
Every commenced hour
of parking
MON-SUN   CZK 25
 

Daytime parking

MON-SUN Vehicle parking period
8 – 12 hours
CZK 150
One-day parking MON-SUN Vehicle parking period
12 – 24 hours
CZK 240
Monthly parking January – December   CZK 1500

We accept VISA / Mastercard payments.

 

ABOUT US

Palachovo náměstí
Olomouc 779 00
e-mail:zikaron1939@volny.cz
http://www.parkoviste-olomouc.com
Operator: Zikaron 1939 s.r.o.
Administrator´s phone: 603 469 504
ID No.: 293 97 669
Tax ID No.: CZ 29397669GPS:
49.5910814N, 17.2500619E

PHOTOGALLERY >>
DETAILED MAP >>

  • The car park is operated as a self-service unattended paid parking place with year-round operation
  • The ideal and safe place to park your car near the city center of Olomouc
  • Possibility to pay by Mastercard, VISA, etc.
  • 300 m to the Olomouc city center, approx. 5-minute walk
  • 300 m to the Flora Olomouc Exhibition Center, approx. 5-minute walk
  • Daily, one-day and monthly parking rates
  • Illuminated parking lot
  • Secured by camera system – a total of 5 cameras
  • 14 parking spaces for light commercial vehicles
  • 4 parking spaces for people with reduced mobility
  • Total capacity of 64 vehicles
  • 24-hour operation
  • Operating Rules in PDF

The car park was put into operation in 1996. It was completely renovated in 2017. The unsuitable cobblestone paved surface was completely replaced with the granite pavement, new lamps illuminating the entire area of the parking lot and a parking system with barriers and with a variable payment method for parking were installed. The car park is located in the place where the Olomouc Synagogue stood between 1897 and 1939. The Synagogue was built in Oriental-Moorish style according to the plans of the prominent architect Jakob Gartner. Immediately after occupation of Czechoslovakia, the Synagogue was set on fire by local fanatical fascists. In 1955, a monument of Lenin and Stalin was installed in place of the demolished Synagogue. This monument was removed in January 1990. A memorial plaque has been installed on the adjacent building of the Faculty of Science.

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

Prostor parkovištětěsně PO dokončením rekonstrukce

Prostor parkovištětěsně těsně PŘED dokončením rekonstrukce

Rozsáhlá rekonstrukce prostoru parkoviště

MAPA

úvod

PARKOVIŠTĚ U TEREZSKÉ BRÁNY
CENÍK PLATNÝ OD 31. 10. 2022
UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH 21%
(Provozní doba parkoviště 000 – 2400)

Každá započatá hodina parkování PO-NE   40 Kč
Denní parkování PO-NE doba stání vozidla
8 – 12 Hod
190 Kč
Jednodenní parkování PO-NE doba stání vozidla
12 24 Hod
280 Kč
Měsíční parkování Leden – Prosinec   2000 Kč

Přijímáme platby platebními kartami VISA / Mastercard.

O NÁS

Palachovo náměstí
Olomouc 779 00
e-mail:zikaron1939@volny.cz
http://www.parkoviste-olomouc.com
Provozovatel: Zikaron 1939 s.r.o.
Telefon správce: 603 469 504
IČ: 293 97 669
DIČ: CZ 29397669

GPS:
49.5910814N, 17.2500619E

FOTOGALERIE >>
PODROBNÁ MAPA >>

 • Parkoviště je provozováno jako samoobslužné nehlídané placené stání s celoročním provozem
 • Ideální a bezpečné místo na zaparkování vašeho vozu v blízkosti centra Olomouce
 • Možnost platby parkovného platebními kartami Mastercard, VISA atd.
 • Centrum Olomouce 300m cca 5 minut chůze
 • Výstaviště Flora Olomouc 300m cca 5 minut chůze
 • Denní, jednodenní a měsíční tarify parkovného
 • Osvětlený pozemek parkoviště
 • Zabezpečeno kamerovým systémem – celkem 5 kamer
 • 14 stání pro lehká užitková vozidla
 • 4 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu
 • celková kapacita 64 vozidel
 • provoz 24 hodin
 • Provozní řád v Pdf

Parkoviště bylo uvedeno do provozu v roce 1996. V roce 2017 prošlo celkovou rekonstrukcí. Byl kompletně vyměněn nevyhovující dlážděný povrch za žulovou dlažbu, osazeny nové lampy osvětlující celou plochu parkoviště a zbudován parkovací systém se závorami s variabilním způsobem platby parkovného. Pozemek parkoviště se nachází v místech kde stála olomoucká synagoga v letech 1897 – 1939. Byla vystavěna v orientálně-maurském stylu podle plánů význačného architekta Jakoba Gartnera. Bezprostředně po okupaci ČSR byla zapálena místními zfanatizovanými fašisty. Roku 1955 byl na místě zbořené synagogy instalován pomník Lenina a Stalina, který byl odstraněn v lednu 1990. Na sousední budově Přirodovědecké fakulty je připevněna její pamětní deska.

PARKOVIŠTĚ U TEREZSKÉ BRÁNY OLOMOUC

Parkoviště je provozováno jako samoobslužné nehlídané placené stání s celoročním provozem

 • Ideální a bezpečné místo na zaparkování vašeho vozu v blízkosti centra Olomouce
 • Centrum Olomouce 300m cca 5 minut chůze
 • Výstaviště Flora Olomouc 300m cca 5 minut chůze
 • Možnost platby parkovného platebními kartami Mastercard, Visa atd.
 • Denní a noční tarif, denní i měsíční parkování
 • Osvětlený pozemek parkoviště
 • Zabezpečeno kamerovým systémem – celkem 5 kamer
 • 14 stání pro lehká užitková vozidla
 • 4 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu
 • celková kapacita 64 vozidel
 • provoz 24 hodin
 • Provozní řád v Pdf

Zkušební stránka

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!